3D Animatie

3D Animatie kan voor veel doeleinden worden ingezet. De meest eenvoudige animatie is een 'flyby' of 'flythrough'. Hierbij volgt de camera een pad om of door een object en ontstaat er een 'loop', deze animatie kan herhaald worden afgespeeld zodat alle kanten van het object goed worden weergegeven.

Een volgende stap is om het object zelf te animeren. Hierbij kunt u denken aan een logo dat ontstaat uit losse elementen (vaak ter introductie bij video presentaties), een technisch product in werking, of een volledige 3D-animatie film en elementen uit een computergame.

De meest uitgebreide versie is wanneer de animatie ook interactief is, zodat u invloed heeft op de camera en elementen in de scene.